Anasayfa Kadınlar Program Belgeler Açıklamalar İletişim

04.11.2016

SIRANI BEKLEME! AKP-IŞİD FAŞİZMİNE KARŞI AYAĞA KALK!

Tarihin sıkıştığı, çelişkilerin kanlı bir yumak haline geldiği, fiilen başlangıcını ve boyutlarını tam tahmin edemeyeceğimiz bir yeni dünya savaşının öngününde ve merkezinde bulunuyoruz. Bu kanlı yumağın yaratıcısı ve sürdürücüsü emperyalizm ve dünya gericiliğidir. Dünya gericiliği aralarında çelişkiler olsa da bir bütündür ve kapitalist emperyalist sistemdir. Tayyip diktatörlüğünün emrindeki Türkiye bu gericiliğin en kudurgan ve halklar düşmanı cephesini oluşturuyor.

Bugün Türkiye'de yaşananları bütün boyutlarıyla kavramak doğru tavır almak için zorunludur. Sorunlar çok boyutlu ve karmaşıktır, dışarda içerde binbir güç ve odak içiçe geçmiş kanlı bir yumak halindedir. En tehlikelisi bu karma karışık yumak içinde doğru ucu bulamamaktır. Bugün doğru ucu bulamayan bu kanlı yumağın hem oyuncağı hem kördüğümün bir parçası haline gelir. Bu karmaşa ve cehennemi çelişkiler içinde emperyalizmin ve gericiliğin labirentlerinde kaybolmamak için hedefe oturtturacağımız doğru halka AKP- IŞİD faşizmidir. Türkiye ve bölge halkları için en büyük düşman faşist Tayyip diktatörlüğüdür.

Türkiye'de yaşananların adı savaştır. Kimse yanılmasın, Türkiye artık bir savaş ülkesidir, içerde ve ve dışarda savaş yürütmektedir. Türk sermayesi ve gericiliği Tayyip komutasında içerde tüm muhalefete, bölgede tüm halklara karşı sömürgeci bir savaş yürütmektedir. Tayyip gücünü savaştan almaktadır. Savaş ve saldırganlığı kışkırttığı oranda düzenin tüm güçlerini kendisine mahkum ederken tüm halk muhalefetini de paralize etmektedir.

Tayyip iki durumda da savaş politikalarından güç devşiriyor. İçerdeki sıkışıklığı gidermek için dışarıya sefer hazırlıyor, dışarda sıkıştıkça içerde savaşı şiddetlendiriyor. Herkes şunu bilsin Erdoğan ancak içerde ve dışarda savaşı şiddetlendirdiği oranda iktidar olabilir yoksa çok kısa sürede etrafına topladığı kanlı ittifak parçalanır ve birbirlerinin boğazına sarılırlar. Savaş tamtamlarıyla kendinden geçip Tayyip'in kanlı oyununa katılan tüm kesimler farkında olsun veya olmasın kendi mezarlarını kazmaktadır. Dış savaş için çalan cenk davulları asıl olarak içerde iktidarını korumak ve dinci faşizmi yerleştirmek hamlesidir.

Acil olarak tüm devrimci ve halkçı muhalefet güçleri iki yönde hızla harekete geçmelidir. Artık kaybedilecek zaman yoktur kaybettiğimiz ve geçirdiğimiz her gün ve saat faşizm ve gericilik alan kazanıyor güç topluyor silahlanıyor, kuvvetleniyor; halk ve devrimci güçler kaybediyor.

Tüm devrimci güçler zaman kaybetmeden halk yığınlarını, dinci faşist tehdit karşısında uyarmak, kendi öz-savunmalarını kumak için örgütlemek zorundadır. Bugün bu faşist katiller sürüsüne karşı direnmek yetmez her olanağı ve aracı kullanarak taarruza geçmek devrimciliğimizin gereğidir. Tek bir devrimcinin bulunduğu her alan bir halk savunma mevzisine dönüştürülmelidir. Bizler direnecek mevziler oluşturursak milyonlar savaşmaya ve direnmeye hazırdır.

Faşizme karşı mücadele artık direnme ve savunma düzeyinde ele alınamaz, AKP-IŞİD faşizmini yıkmak ve yerine tüm antifaşist güçlerin ortak iktidarını kurmak üzere harekete geçmelidir. Öncelikli, acil görev, faşizme karşı olan tüm devrimci, sosyalist siyasal güçlerin birleştirilmesidir. Cephe çok geniş AKP-IŞİD faşizmine karşı olan tüm güçleri kapsayacak bir program ve esneklikte olmalıdır.

AKP-IŞİD faşizmine karşı olan tüm parti ve örgütler acilen bir araya gelmelidir. Faşizme karşıyım diyen hiç bir gücün ortak bir antifaşist cephenin dışında kalma lüksü olamaz. Bu siyasal iktidar için mücadeledir ve siyasal örgütler eliyle yürütülür. Diğer tüm demokratik kurum ve kitle örgütleri güven veren bir siyasal merkez gördüklerinde etrafında toplanmak ve birleşmekte tereddüt etmezler.

AKP-IŞİD faşizmini direk karşısına alan ve görünür bir kararlı merkez siyasal ve demokratik örgütlü güçlerin ötesinde geniş kitleler için bir çekim gücüne dönüşen, Tayyip faşizminden nefret eden milyonları birleştirecek bir merkez olacaktır. Siyasal olarak kararlı bir merkez muhalif milyonlarla birlikte adım adım alternatifsizlikten AKP ve MHP faşizminin etrafındaki kesimleri de kendisine çekebilir ve bunu yapmamızın önünde hiçbir gerçek engel yoktur.

Güven veren yeni bir siyasal merkez tüm halk yığınlarını açık olarak süren iç ve dış savaş için bilinçlendirerek tercihe zorlamalıdır. Bu bir gerçekliktir kim mevcut durumda içerde ve dışarda savaşı destekliyorsa açık olarak Tayyip'i ve şeriatçı, selefi faşizmini desteklemektedir. Bu gerçekliğin kitlelerin önüne somut olarak konulmasıyla Tayyip diktatörlüğünün altı boşalacaktır. Faşizme karşı tüm güçlerinin her birleştiği yerde ve tarihte halklar kazanmış faşist katiller tarihin çöplüğüne süpürülmüştür.

Dünyada ve bölgemizde kanlı cehennemi yaratan emperyalizm ve gericiliktir ama koşullar faşizm ve gericilik kadar halkların başaraısı ve zaferi için her zamankinden daha uygundur. Dünya da ve bölgemizde tek ve kısmi kurtuluş olanağı azalmış bölgesel ve topyekün halkların ortak kurtuluşu ve bu temellerde emperyalistlerin ve tüm gericiliklerin ölüm anı yaklaşmıştır. Farkında olunsun veya olunmasın devrimcilerin bugünkü görevleri ve savaşı sınırların dışına taşmıştır. AKP-IŞİD şeriatçı faşizmine karşı savaşmak aynı zamanda tüm bölge halklarının kurtuluşu için savaşmaktır.

YAŞASIN DEVRİMCİ GÜÇLERİN BİRLİĞİ!

AKP-IŞİD FAŞİZMİNİ EZECEĞİZ!

DEVRİMCİ KOMÜNARLAR PARTİSİ


Anasayfa Kadınlar Program Belgeler Açıklamalar İletişim