Anasayfa Kadınlar Program Belgeler Açıklamalar İletişim

26.06.2017

Adalet Yürüyüşü: Mesele Steril Kalmak mı, Devrimci Siyaset mi?

AKP-IŞİD faşizmine karşı büyük bir öfke birikmiştir. Burjuva muhalefet bu öfkeyi sömürmek, kendi potasına aktarmak ve düzen sınırlarında tutmak için sokaktadır. CHP’nin sokakta biriken öfkeyi kontrolde tutmaya çalışacağı, gelişecek kitle hareketi adalet talebiyle başlayıp kapitalist sistemin sinir uçlarına dokunmaya başladığında, bir yerden sonra hareketi dağıtmaya çalışacağı ve sokağı boşaltmayı hedefleyeceği vb. tüm kaygılarımız yerindedir, doğrudur.

Devamı...

18.05.2017

Yolumuz Mayıs Ayı Şehitlerinin Yoludur

Mayıs ayı yalnızca baharın müjdeleyicisi değil, direniş geleneğinin temsil edildiği, özgürlük ve devrim mücadelesinin en yoğun yaşandığı, Türkiye devrim hareketi ve Kürdistan özgürlük hareketinin kurucu öncülerinin, önderlerinin ölümsüzleştiği aydır. Türkiye işçi sınıfı ve ezilen halklarının bağrından çıkan devrimcilerin sömürgeciliğe, emperyalizme, faşizme karşı ser verip sır vermeyerek, cüret, cesaret ve kararlıkla öne fırlayarak Türkiye ve Kürdistan’da devrim iddiasını büyüttüğü aydır.

Devamı...

10.05.2017

BAŞKOMUTAN ULAŞ BAYRAKTAROĞLU ÖLÜMSÜZDÜR!

“İnsan bir kez yaşar, bir kez ölür. Devrimci ikisini de doğru yapandır.”
-Başkomutan Ulaş Bayraktaroğlu

Türkiye Devrimci Hareketi’nin en zorlu dönemlerinde doğan, mücadele içerisinde yetişen ve bu hareketi zaferle buluşturmak için her barikatta her mevzide canını ortaya koyan Ulaş Bayraktaroğlu Rakka hamlesinde, en ön cephede ölümsüzlüğe erişti. Devrimci Komünarlar Partisi’nin kurucu önderi, Birleşik Özgürlük Güçleri’nin başkomutanı, Gezi ayaklanmasının tartışmasız önderi devrim için ölümsüzleşenlerin saflarına vardı.

Devamı...

09.05.2017

Oniki'lerin mücadelesi özgürlüğe yakılan bir meşaledir!

TKP/ML-TİKKO tarafından 24-28 Kasım 2016’da Dersim Aliboğaz bölgesinde şehit düşen 12 gerillanın kimlik bilgileri yayımlandı. AKP-MHP faşizminin saldırıları sonucunda şehit düşen yoldaşlarımızın anısı önünde sagıyla eğiliyoruz...

Devamı...

06.05.2017

6 Mayıs Türkiye ve Kürdistan Devriminin Başlangıç Günüdür

1968'li yıllarda dünyanın dört bir yanında devrimci hareketler kitlesel olarak hareketlilik ve büyüme gösterdi. Gençliğin öncülük ettiği bu hareketlilik Türkiye ve Kürdistanda da devrimciliğin yaygınlaşmasına etki etmiştir. 6 mayıs Denizlerin idamı dünya üzerinde etki yaratan devrimci hareketliliği, Türkiye ve Kürdistan da kalıcı hale getirmiş ve Türkiye-Kürdistan devrimini geri dönüşü olmayan bir yola sokmuştur. Türkiye ve Kürdistanda devrim 1972'nin 6 mayıs günü başlamıştır.

Devamı...

28.04.2017

BOMBARDIMANLARA DEVRİMCİ SAVAŞI YÜKSELTEREK CEVAP VERECEĞİZ.

24 Nisan 2017 tarihinde TSK'ya ait savaş uçakları Şengal ve Qereçox bölgesinde bulunan YBŞ ve YPG noktalarını bombaladı. Bu saldırı yalnızca Kürt halkına ve PKK ye dönük değildir, tüm bölge halklarına yönelik faşist bir saldırıdır ve savaşı tüm bölgeye taşımıştır.

Devamı...

26.04.2017

Tarih hükmünü vermiştir, bahar gelecektir: Orhan Yılmazkaya

Devamı...

23.04.2017

HAYIR SINIFIN GÜCÜYLE BULUŞSUN: 1 MAYIS’TA ALANLARA!

Tartışmasız bir biçimde söyleyebiliriz ki, devletin tüm baskı ve zor aygıtlarının devrede oluşuna, tüm ideolojik-kültürel aygıtlarıyla işçi sınıfı ve ezilenleri manipüle ederek Kürt halkı ve kendisine karşı olan toplum kesimlerini düşmanlaştırmasına rağmen AKP ve Tayyip’te cisimleşen şer cephesi referandumda yenilmiştir. Bu faşit iktidar için siyasal bir yenilgidir.

Devamı...

FİDEL'İN YAKTIĞI MEŞALE HİÇ SÖNMEYECEK.

"Devrim için savaşmayana komünist denmez."
Fidel Castro Ruz.

Fidel Castro ve Che Guevara, bu iki isim ve Küba devrimi dünya devrimciliği içinde de özel bir yerde dururlar. Dünyada haklı olarak en çok hayran kitlesine sahip olan devrimcilerdir. Bu durup dururken veya bir anda kazanılmış bir durum değildir. Sağlam bir devrimciliğin hiç beklenmeyen koşullarda dahi başarı getireceğini kanıtladılar ve dünya devrimcilerine miras bıraktılar. Yaşamları gibi ölümlerinden sonra da tüm dünya ezilenleri ve devrimcileri için büyük bir güç ve moral kaynağı olarak yaşayacaklar.

Devamı...

04.11.2016

SIRANI BEKLEME! AKP-IŞİD FAŞİZMİNE KARŞI AYAĞA KALK!

Tarihin sıkıştığı, çelişkilerin kanlı bir yumak haline geldiği, fiilen başlangıcını ve boyutlarını tam tahmin edemeyeceğimiz bir yeni dünya savaşının öngününde ve merkezinde bulunuyoruz. Bu kanlı yumağın yaratıcısı ve sürdürücüsü emperyalizm ve dünya gericiliğidir.

Devamı...

SOLDA DEMOGOJİK ANTİ-EMPERYALİZM FAŞİZMİ BESLİYOR.

Ekrem Demirci

Sol adlı internet yayınında uzun bir dönemdir her vesile kullanılarak Suriye'deki halkların mücadelesi karalanıyor ve küçük düşürülüyor. Bu konuda tüm yeteneklerini kullanarak, en bayağı demogojilerle, kuzey Suriye'deki dişe diş mücadele ABD nin oyunu olarak yansıtılıyor. Bunu en başta TC devleti yeterince yapıyor ona inanmayacak olanları ikna için Komünist Parti adını kullanan bu çevre devreye giriyor.

Devamı...

Kollektif çalışmanın esasları.

Devrimci mücadelede kolektif çalışma olmazsa olmazımızdır. Kollektif olmayan çalışma bireysel, istikrarsız çalışmadır asla devrimci bir düzeye sıçrayamaz. Devrimci partilerin çalışma tarzı proletaryanın komünal tarzı yani kolektif çalışmadır.
Kollektif faaliyet esas olarak organlı çalışmadır.

Devamı...

FAŞİZME ÖLÜM HALKA HÜRRİYET!

Siyaset silahlarla yer değiştiriyor.
Türkiye'de devlet çökmüş, sistem allak bullaktır ama dünya daha sakin daha istikrarlı değildir. Türkiye'deki gerilimler ve çatışmalar, iç çelişkiler kadar dünya ve bölge gerçeklerinden beslenmektedir. Artık hiçbir ülkenin sorunları yalnızca iç dinamiklere bakılarak doğru olarak kavranamaz.

Devamı...

DEVRİMCİ KOMÜNARLAR PARTİSİ 2 NO'LU ÖRGÜTSEL GÜVENLİK GENELGESİ

Tüm varlıklar, olaylar ve hareketler ilk gördüğümüz biçimiyle aynı şey değildirler. Karşı karşıya olduğumuz şeylerin içeriğini, niteliğini kavrayabilmek, uygun yöntemle derinine analiz yaparak mümkün olabilir. Analiz, bilgi kadar deneysel çaba ve tahayyül kabiliyeti gerektirir. Şablonlara bağımlılık hatalara götüren tuzaklara düşmekle sonuçlanır. Devrimci örgütün güvenliğini sağlamayı amaçlayan faaliyet en yüksek düzeyde tutarlılık, özdisiplin, emek ve adalet yaklaşımı-duygusu ister.

Devamı...

FAŞİZME, SÖMÜRGECİLİĞE, İŞGALE KARŞI DİRENECEĞİZ!

Cerablus işgali, faşist T.C. devletinin içerde ve dışarda bölgenin ve halkların özgürlüğü ve geleceğine karşı sömürgeci bir saldırganlıktır. Bu saldırı çok önemlidir ve yalnız dışarıya bir saldırı değil, en başta içeriye, Türkiye işçi sınıfı ve emekçi halkına karşı ağır bir saldırıdır. Bu işgal 15 Temmuz'dan bu güne, milli mutabakat halinde, halka karşı sürdürülen faşist işgalin devamıdır ve içerde faşizme karşı gidişi hızlandıracak, pekiştirecek bir saldırıdır.

Devamı...

DARBEDEN KURTULDULAR, HALKA HESAP VERMEKTEN KURTULAMAYACAKLAR!

Zorluklar kitleleri eğitir. Son dönemde hemen her yazıya girişte veya yazının bir yerinde “bizi daha zor günlerin beklediği” uyarısında bulunmak rutin hale geldi. Gerçektende zor zamanlardan geçiyoruz. Türk ve Kürt halkı, işçi sınıfı ve tüm emeğiyle geçinenler yoksulluk ve acılar içinde, kanayarak sermayeyi, devleti, faşizmi gerçek yüzleriyle daha iyi tanıyorlar.

Devamı...

AKP-IŞİD FAŞİZMİNİN KORKUSUNUN ECELİNE FAYDASI YOKTUR

Türkiye ve bölgedeki faşist, askeri, gerici vb. burjuva diktatörlüklerinin baş sorumlusu
emperyalizmdir. Emperyalist güçler -konjonktürel olarak ne kadar kontrol edebildiklerinden
bağımsız olarak- AKP-IŞİD faşizminin hem yaratıcısı hem de destekçisidir.

Devamı...

1 MAYIS'TA TAKSİM BAŞTA OLMAK ÜZERE MEYDANLARI ÖZGÜRLEŞTİRELİM!

1 Mayıs'a sayılı günler kaldı. Devrimci proletaryanın bedel ödeyerek, can pahasına kazandığı
meydanları, bütün ülkelerin işçilerinin 1 Mayıs günü Türkiye'de AKP iktidarınca yasaklıdır,
tutsaktır. Çünkü Türkiye'de 1 Mayıs, Taksim demektir, Kızılay demektir.

Devamı...

TKP/ML'nin 44. kuruluş yıldönümünü selamlıyoruz!

24 Nisan 1972 günü kuruluşunu ilan eden TKP/ML (TİKKO), Türkiye Devrimci Savaşına
ve Türkiye halklarının çelikle yoğrulan geleceğine önderi İbrahim Kaypakkaya ve yüzlerce
şehidi ile kanını, canını kattı. Mahir Çayan ve Deniz Gezmiş gibi İbrahim Kaypakkaya
yoldaş da '71 devrimci atılımını yaratan önderlerden oldu.

Devamı...

Emperyalizme ve AKP-IŞİD Faşizmine Karşı Dünyanın Bütün işçileri Ve Halkları Birleşmeli

Belçika’nın başkenti Bürüksel’de patlayan bombalar üzerine dünya egemenleri gene teröre lanet yağdıracak, ölen vatandaşları için timsah gözyaşları dökecekler. Bu sahtekârlıklar kimseyi kandırmasın ve yanıltmasın. Bu bombaların arkasında kendi kirli elleri var.

Devamı...

AKP-IŞİD Faşizmine Karşı Direnen Halkların Baharı Yaklaşıyor!

2016 yılı AKP-IŞİD faşizminin Türkiye, Kürdistan ve Suriye'deki yoğun saldırı ve katliamlarıyla devam ederken bölge halkları, özgürlük savaşçıları ve devrimcileri güçlerini birleştirerek mücadelelerini yükseltiyor.

Devamı...

Bombalarla iktidar olanlar bombalarla gidecektir!

Ankara’da patlayan bombalar, AKP-IŞİD faşizminin soğuk kanlı, planlı ve bilinçli siyasetinin sonucudur. Yaşadıklarımızın adı her yerde iç savaştır. İç savaşlarda aklın, duyguların hükmü geçmez. İç savaşlar insanlığın tanık olduğu en acımasız savaşlardır. Türkiye giderek büyüyen ve şiddetlenen bir iç savaşın başlangıcındadır. Bu kanlı süreci başlatan faşist AKP'nin kontrolündeki TC devletidir.

Devamı...


Anasayfa Kadınlar Program Belgeler Açıklamalar İletişim