Anasayfa Kadınlar Program Belgeler Açıklamalar İ letişim
AKP-IŞİD Faşizmine ve emperyalizme karşı direniş için mücadele konseyleri.

Türkiye dışta ve içte, ne zaman, nasıl sonlanacağı kestirilemeyen çatışmalı bir sürece girmiştir.
AKP, Suriye'deki savaşın birinci dereceden sorumluları arasındadır. Emperyalizmin taşeronu ve savaş kundakçısıdır. Temelsiz ve her tarafından dökülen "yeni Osmanlı" hayaliyle, emperyalist efendilerinden daha hevesli bir saldırgan devlettir şu anda. Rusya ile başlayan kriz, büyük emperyalist kampları karşı karşıya getiren "kullanışlı unsur" ve provakatör devlet haline getiriyor TC'yi.
Bırakalım savaşı, savaş ihtimali dahi iç politikada süngü, dipçik, postal iklimine girmek demektir. IŞİD hukuku ve uygulamalarının, IŞİD'leşen AKP eliyle Türkiye'ye hakim kılınması demektir.
Öte yandan 13 yıllık AKP iktidarının sonunda yargı, polis, istihbarat aygıtları, bürokrasi; ez cümle devlet aygıtı ve rejim, dinci faşist eksende yeniden yapılandırılmış, AKP-IŞİD faşizminin iktidarlaşması yönünde önemli bir mesafe kaydedilmiştir. Erdoğan eliyle yeniden tırmandırılan Kürt savaşı bağlamında, AKP-IŞİD eksenli faşist kurumlaşmalarla, ordu, bürokrasi ve istihbarattaki Ergenekoncu ve MHP tandanslı eski yapılar arasında ittifak sağlanmıştır: Bu bileşimin ifadesi olan halk düşmanı oligarşik rejim şu anda Türkiye'ye egemendir.
Miting meydanlarını, Kobani dayanışmacılarını, barış eylemcilerini hedef alan Diyarbakır, Suruç, Ankara katliamları; Kürdistan'da yüz binlerce insanı günlerce evlerine hapseden Gazze'den beter faşist ablukalar; baro başkanı Tahir Elçi'nin katledilmesi, Can Dündar gibi düzen içi muhaliflere dahi tahammül edilmemesi; IŞİD petrolünün bizzat Erdoğan ailesi eliyle piyasaya sürülüp vurgun yapılması; Rus uçağı düşürerek savaşın bütün dünyaya yayılmasına yol açabilecek tetikçi-provakatörlüğe soyunulması; AKP-IŞİD faşizminin Türkiye ve bölgeye sunduğu "cehennem ufkunun" yol işaretleridir.
Kürtler, Aleviler, laik sünniler, CHP'li demokratlar, AKP'li olmayan mütedeyyin müslümanlar, azınlık halklarımız, kadınlar, "el ele dolaşan" gençler, grev hakkı şimdiden gasp edilmiş, sendikaları hizaya çekilmiş işçiler, kamu emekçileri, dereleri, ormanları, yaşam alanları ranta kurban edilen köylüler ve kentliler; AKP-IŞİD faşizmi size cehennemi bu dünyada vaat ediyor! Barışçıl eylemlerinizi dahi kana bulamayı, fısıltıyla dahi itiraz edeni hapse tıkmayı "ileri demokrasi" olarak sunuyor.
Ya direnerek AKP-IŞİD faşizmini yerle bir etmek, halklarımızın özgür geleceğini omuz omuza inşa etmek ya da sefalet, zulüm ve boyun eğişin düşkünlüğüne yuvarlanarak köleleşmek: Halklarımızın önünde üçüncü bir seçenek yoktur!
Devrimci Komünarlar Partisi, halklarımızı AKP-IŞİD faşizmine karşı cephesel birliklerini yaratarak direnmeye ve özgürlüğü fethetmeye çağırır!
Türk ve Alevi halklarımız örgütsüzdür. Varolan sendika, dernek, kurum ve kuruluşlar, düzen tarafından büyük oranda içten fethedilmiş; hantal, bürokratik, işlevsiz konu mankenlerine, "ileri demokrasi" oyununun zararasız figüranlarına dönüştürülmüştür.
Örgütlenme ihtiyacı yakıcıdır ve mevcut örgütlenmelerin dönüştürülmesi de ezilenlerin aşağıdan gelen inisiyatiflerinin estireceği devrimci rüzgara bağlıdır.
Partimizin kadro ve militanları bulundukları her alanda halkın öz örgütlülüklerinin yaratılmasına girişmekle yükümlüdür. Partili olmasalar da bu fikri doğru bulanlar kendi inisiyatifleriyle örgütlenmeye girişmelidirler.
Tartışma kulübü istemiyoruz! Grupların reklam ve gösteriş arenasına ihtiyaç yok! Örgütlerin alt organlarına dönüşen, sen-ben-bizim oğlanın siyasetçilik oynadığı yeni bir tabelayı baştan reddediyoruz! Kararlı ve kafası açık bir avuç insanla başlasa da; ezilen milyonları tarih ve siyaset sahnesine çıkaran, nesne olmaktan kurtarıp özneleştiren, dahası bu işi ezilenlerin kendi etkinlikleri sayesinde geliştiren bir ufka yürümek azmindeyiz! Halkın öz örgütlülükleri, hiç bir yasayla sınırlanmaksızın, meşruiyetini ve yasallığını ezilenlerin haklı davasından alır; ezilenlerin siyasi temsiliyle öz savunmasını kendi bünyesinde birleştirmeyi ciddi bir savaşımın olmazsa olmazı kabul eder. Bu iş, AKP-IŞİD faşizmini altetmenin ötesinde; geleceğin özgür, sömürüsüz, sınıfsız ve sınırsız dünyasının temellerini bugünden atma işidir.
Partimiz, bu yürüyüş kolunda aklı, cesareti, örgütlülüğü, bilinci ve dirayetiyle, dişle tırnakla kazıyarak kitlelerin gönlünü ve aklını fethetme dışında hiç bir önderlik yolu ve tarzı tanımaz.
Sesinin ulaştığı her yeri, kulak veren herkesi halklarımızın özgürlük davası için ileriye atılmaya çağırır!
Birleşik Özgürlük Güçleri'nin Açıklaması
AKP-IŞİD Faşizminin Tüm Karargahlarını, Kurumlarını Ve Taşeron Organizasyonlarını Vurun! Faşist Katillere, Cenazelerimize
Bile İşkence Yapanlara,Tecavüzcülere Ve Onları Alkışlayanlara Nefes Aldırmayın! AKP-IŞİD faşizminin istihbarat ve hedef belirleme araçları olarak çalışan, "medya" adı altında tüm muhalif çevreleri faşist çetelere hedef göstermeyi görev edinmiş, yalanları defalarca kez ortaya dökülmüş olmasına karşın faşist iktidarın koltuğu altında beslenen, büyütülen Yeni Akit ve Yeni Şafak istihbarat organları devrimciler tarafından gerçekleştirilen bir eylemle "uyarıldı!"Yapılan bu eylemi tamamıyla benimsiyoruz ve gerçekleştiren Aziz Güler Özgürlük Gücü Milis Örgütünü başarılı ve isabetli eylemlerinden dolayı kutluyoruz, çalışmalarında başarılar diliyoruz.Devamı

Anasayfa Kadınlar Program Belgeler Açıklamalar İletişim