AÇIKLAMALAR

Orhan Bakırcıyan; Bilinci ve Yüreği ile Devrime Kilitli Olmak!

Hiçbir devrim yoktur ki bedelsiz ilerlesin. Türkiye devrimi de zafere şehitler vererek ulaşacaktır. Halkların kurtuluş mücadelesinde kendini feda ruhuyla en büyük katkıyı sunanlardır ölümsüzleşenlerimiz. Onlar davaya bağlılıklarını canları pahasına göstermişlerdir. Bilinmelidir ki, insanlığın kurtuluş mücadelesi için harcanabilecek en büyük emeği, onlar harcadı. Mücadelenin gelişip güçlenmesinde her bir ölümsüzleşenimiz birer yapı taşıdır. Yaşamı güzelleştirmek, özgürlüğü derinliğine ve genişliğine büyüterek yaşamak, sömürü düzeninin insanı çürütmesine karşı direnişi eyleminde somutlamak, ölümüne inat, onurlu insanı kendi kişiliğinde billurlaştırmak onların bizlere bıraktığı tarihsel mirastır. Onlara karşı sorumluluğumuz sürüp giden hayata karşı sorumluluğumuzdur.

Kanın sudan daha akışkan olduğu Ortadoğu coğrafyasında yaşatma ve yaşama savaşımızda, acılarla karılmış bu coğrafyada su değil, kandır toprağı tava getiren. Doyumsuzdur hep. Bu yüzden öncü düşbazlarımız önden gider. Onlar tepeden tırnağa yaşam ve savaş manifestosudurlar. Umut ve yüz akımızdırlar. Geride kalmanın mahcubiyetine naçar bırakırlar bizi. Ondandır, kolay değil söze gelmek. Her söz kördüğüm oluyor gırtlakta. Onlar doğruyu yanlıştan, güzeli çirkinlikten, iyiyi kötüden ayırt etmemizi sağlayan, yaşamlarımıza ait birer fotoğraftırlar.

Türkiyeli bir Ermeni’ydi Orhan Bakırcıyan (Nubar Ozanyan). Yetiştirme yurdunda büyümüş ve daha genç yaşlarında devrimci mücadeleyle tanışmış. Kesintisiz bir şekilde devrimci mücadelenin her alanında bulunmuş komünist bilinciyle hep önde yer almıştır. Görev insanıdır Orhan yoldaşımız. Mücadelenin hangi alanında ihtiyaç duyulduysa orada olmuştur. Bu kavgada kimliğiyle enternasyonal bir köprü oldu, bu toprakların her bir karışında adımları, anısı vardır. Ortadoğu coğrafyasında dağlardan ovalara, sokaklardan şehirlere hep bir kavga olmuştur.  Bu topraklar onun mücadelesinin tanığıdır. Biz, Onun Rojava topraklarında göstermiş olduğu pratiğin tanığıyız. Buradaki pratiği de, yoldaşlarından, partisinden duyup öğrendiğimiz yaşamı da bizlere örnek teşkil ediyor. Onun gibi yaşamalı, onun gibi savaşmalıyız.

2017 yılının 14 Ağustos tarihinde şehit düştü Orhan yoldaş. Aldığı her nefesin karşılığını verdi. Her gününe mücadele ekti. O her şafağa kavgayla, sevgiyle, umutla dayandı. En büyük özelliği mütevaziliği, sadeliği ve kendini aşma çabasıydı. Bu kavgaya adım attığı günden itibaren kendisinde başlattığı ilk kavgasını son anına kadar kesintisiz bir şekilde sürdürdü. Orhan yoldaş

samimiyetiyle, emeğiyle, inatçılığıyla, disipliniyle tanınır bu topraklarda. Böyle tanıdık Orhan yoldaşı. Orhan yoldaşın bizlere devrettiği bayrağı dünden daha istekli ve inatçı bir şekilde taşıyacağız. Orhan yoldaş yaşamıyla, sergilediği pratikle bizde iz bıraktı.

Işık oluyor şehitler, yol gösteriyor bizlere. Yarınları ölümsüzlerimizin bizlere devrettiği kararlılıkla kuracağız. Biliriz elbet, çölleşen toprağı sulayan kanları, tohumu yeşertti. Ölümsüzlerin ardından kalan umut, kavga ve düşler tamamlanmayı beklemekte. “Yeryüzünde eşitsizliğe ve zulme karşı ilk taşı atan adsız savaşçıdan günümüze kadar süren” bu kavgayı, özgür bir dünyaya, devrim ve komünizme ulaştırma kararlılığı ve inancıyla yürüyüşe devam ediyoruz, edeceğiz.

Devrim şehitleri ölümsüzdür!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *