AÇIKLAMALAR

Kürt Özgürlük Mücadelesinin Destansı Tarihini İnşa Eden PKK’ye Selam Olsun!

Bir nehir düşünelim ki; bazen debisi oldukça yüksek, bazense düşük… Bazen öyle bir coşar ki üstünde hiçbir şey koymaz. Bazen de kendisini bile götüremeyecek kadar güçsüz olur… Bir yağmur yağar veya bir fırtına kopar, nehir alabildiğince hızlanır. Ki bazen bir yaprak dahi düşmez, nehir neredeyse akmaz hale gelir. Nehre bu gücü veren ya da onu güçsüz kılan, aynı zamanda nehri var eden doğadan başkası değildir.

Tarih de tıpkı bir nehir gibi akar. Bazen zelzeleler olur, tüm zamanlar ve mekânlar iç içe geçer, yıkılır. Bazen de öyle tıkanır ki bir kısır döngü döner durur. Tarihte, bu kısır döngüyü bozmak için nesnel koşulların uygunluğu kadar, o koşulları uygun kılacak ve kullanacak özne de önem arz eder. Bazen koşullar uygunlaşır, tarih özneyi çağırır hale gelir. Bazen de özne o koşulları uygun kılmak için kendi koşullarına en uygun biçimde kendisini örgütler.

’71 devrimci atağının artçı etkileri tüm halklarda sahici bir şekilde hissedilirken, bir avuç üniversite öğrencisi kendilerini bu hakikate uygun bir şekilde örgütleyerek bu çağrıya karşılık verdiler. Önce “ne yapmalı?” sorusunu cevapladılar sonra ise “nasıl yapmalı?” sorusunu. Önlerinde sadece “cüret etme” gerekliliği vardı ki onu da hiç tereddütsüz yerine getirdiler.

Kürdistan’ın dört bir yanında adım adım örgütlenen, Silvan – Siverek direnişleri ile kendisini kavga ile adım adım var eden, devrimci bir örgütten söz ediyoruz. İçinde ve dışında neredeyse herkes teslim olurken, Amed Zindanları’nda direniş sloganlarını haykıran, devrimci bir örgütten söz ediyoruz. Kimselerin yapamadığını, tüm hor görmelere rağmen ’84 Ağustos’unda yapan, devrimci bir örgütten söz ediyoruz.

PKK, tüm bunların üzerinde inşa olarak büyüdü ve yetkinleşti. Bugün 40 yıldır kesintisiz süren doludizgin bir mücadele birikimi, hepimizin gözleri önünde capcanlı duruyor. Rojava Devrimi, Kobané Direnişi, Şehir Direnişleri… Binlerce konu başlığı, binlerce örnek eklenebilir. Kürdistan halklarını peşi sıra, an ve an dövüştüren ve savaştıran bir PKK gerçekliği, bugün Ortadoğu halklarının kaderine yön verebilir ve dünyanın dört bir yanında hissedilebilir hale gelmiş durumda. Böylesi bir şiiri, böylesi bir romanı, böylesi bir türküyü, tekrar ve tekrar okuyabilir, dinleyebiliriz.

Bir halkı ve mücadelesini neredeyse yoktan var eden bir hareketin deneyimleri önümüzde duruyor. Stratejik bir mesele olarak Birleşik Devrim’in herkes tarafından tartışıldığı bugünlerde, tüm çıkışsızlıklar ve tıkanıklara bu pencereden bakılmasının gerekli olduğunu düşünüyoruz. Yeni bir kopuşun ve çıkışın birçok ipucunu bu pusulada bulabiliriz.

Bugün bizlere düşen görev; Türkiye Devrimi’nin artçı ve öncü örgütünü bu muhtevada inşa etmek ve birleşik devrim perspektifi ile onu mevcut PKK gerçekliği ile buluşturmaktır. Omuz omuza değmiş, kan kana karışmıştır. Yol açılalı çok oldu. Her şey bir cüreti, bir atılımı beklemekte! DKP/Birlik olarak; PKK’nin 41. yılını bu temelde kutluyor ve selamlıyoruz!

Selam olsun PKK’ye, selam olsun Kürt özgürlük mücadelesine!

Yaşasın birleşik devrim mücadelemiz!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *