• Enternasyonalle Kurtulur İnsanlık!

    Yaşam yaprakları sınırsız bir deftere benzer. Her bireyin, her toplumsal halin vb. kendine ait ayrı ayrı defterleri mevcuttur. Bir cümle biter, bir başkası başlar. Olaylar ardı ardına sıralanır. Ancak tarihsel muhtevayı belirleyen paragrafların bütünüdür. Paragrafları bütünsel olarak sonuçlandıracak olan ise noktayı nereye koyduğumuzla alakalıdır. Cümleyi başlatacak, devam ettirecek ve bitirecek olan da özne(lerin) eyleminden başkası değildir. Suriye halklarının defteri, neredeyse sekiz yıldır, emperyalist haydutlar tarafından dürülüyor. Her satırı, satır araları, yaprakları; kanla şekil alıyor. Bir ülke, neredeyse yerle bir edildi. Yüzbinlerce insan öldürüldü, milyonlarcası evlerinden oldu. Tecavüz ve soykırım bir rutin haline dönüştü. Çocuklar ve kadınlar acımasızca katledildiler. Ki daha da katledilmek isteniyorlar… Tüm bu olanlara rağmen, bu karanlık girdabın…