• Ya Bir Yol Bul, Ya Bir Yol Aç: Kaypakkaya’yı Anmak ve Anlamak!

     “Munzur’un dağlarından Vartinik’in tepesine Bir ses yükselirdi: Ali haydar Ali Haydar… Ve o ses diyor ki: Biz ezilen halklar uğruna adamışız kendimizi Zulüm azrail olsa bile hep hakkı tutacağız! Mukaddes davalarda ölüm güzel şey…” Bu mukaddes dava, bugün Kaypakkaya’nın yıldızlara karışışının 47. yılında dimdik ayakta!.. Onu anlamak, onu anlatmak yüreklerini betimsiz sevdalarla doldurmuş olanların işidir. Onu anlamak, ‘71 kopuşunu, Mahirleri, Denizleri anlamaktır. Onlar dönemin revizyonist-reformist solculuğuna kazan kaldıran cüretin, gençliğin, arayışın önderleridir. Dünyayı sarsan devrimci dalgaya eş çarpıyordu yürekleri; ‘68 hareketinde, Filistin’de, Che’nin Latin Amerikası’nda, Vietnam’da, Afrika’da-Asya’da emperyalizme ve sömürgeciliğe karşı gelişen tüm ulusal kurtuluş mücadelelerinde, tüm devrim provalarında… Kantinlerde, amfilerde, köylerde, emekçi mahallelerinde, fabrikalarda bir yanda Mahir bir yanda…