• Halkların Özgürlük Ateşi Rojava’da Büyüyor!

    Halkların özgürlük ateşi, 2012’den bu yana Rojava topraklarında yanmaya devam ediyor; daha da güçlenerek, daha da büyüyerek. Olması gereken zamanda, olması gereken yerde olmayı bilenler, tarihi yeni baştan yazarlar. Tıpkı emperyalizmin işbirlikçisi faşist çetelere karşı durmayı bilen bir avuç devrim savaşçısının duruşu ile bütün bir dünyayı sarsan bir direnişin, devrimin inşa edilmesi gibi. Bu topraklarda zulme, sömürüye ve faşizme karşı direniş bir kıvılcım gibi düştü, yalım yalım alevlenenerek bugüne; sınırları, ulusları aşarak koca bir özgürlük ateşine dönüşerek geldi.  Bu özgürlük ateşi dünyayı, egemenlerin düzenini sarsmaya devam ediyor. Öyle ki başta faşist Türk devleti olmak üzere Rojava’yı işgal tehditleri ve hazırlıkları yoğun bir şekilde sürdürülüyor. AKP iktidarı, en büyük ortağı IŞİD…