• Bu Çağın Dilanı Rojava Devrimi: İşgal Saldırısına Karşı Dimdik Ayakta!

    Başfaşist Erdoğan, önünü alamadığı siyasi, ekonomik, toplumsal çözülüşünü yine Rojava topraklarına saldırarak; işgal, talan, yağma, katliam vb. en iyi bildiği yöntemlere başvurarak, tahkim etmeye girişmiştir. Faşizmin bu çok yönlü kuşatması, başta Rojava olmak üzere, kendine devrimciyim diyen, bunu beyan eden yahut bin yıllardır edemeyip bizden aldığı cüret ve kararlılıkla dimdik duran, işgali-katliamı insanlık onuruna yakıştıramayıp ses çıkaran tüm insanların etrafındadır. Sürecin bu yönü tüm çıplaklığı ile kavranmalıdır. Bu kuşatmayı yarmak üzere, şimdi cephelerde kan ter içinde savaşanlar var: Yoksul Kürt ve Arap halklarının evlatları, Nubar Ozanyan’ın soydaşları, Süryaniler, Türkiyeli devrimciler, Komüncüler, Paris Komünü’nün solukları rüzgârla bir hırçın enternasyonalleri… Burada yaşananlar; burada kalamayacak kadar akışkan ve dipdiri. Bu iyi bilinsin! Burada…