Anasayfa Kadınlar Program Belgeler Açıklamalar İletişim

08.08.2017

MKP/HKO Gerillaları Ölümsüzdür

AKP-MHP faşizminin halklarımıza karşı kanlı saldırıları sürerken Türkiye-Kürdistan devrimcilerinin direnişi de devam ediyor. TC devleti savaşı sınırlar dışına taşırken devrimci ve komünist güçler de Türkiye ve Kürdistan dağlarında silahlı isyanı yükseltiyor. 2 Ağustos’ta, MKP'nin önder kadro ve gerillaları, 3 devrim savaşçısı, Dersim’in Ovacık ilçesi Kızık köyü civarında faşist devletin ordu güçleriyle giriştikleri çatışmada ölümsüzleştiler.

Devamı...

26.06.2017

Adalet Yürüyüşü: Mesele Steril Kalmak mı, Devrimci Siyaset mi?

AKP-IŞİD faşizmine karşı büyük bir öfke birikmiştir. Burjuva muhalefet bu öfkeyi sömürmek, kendi potasına aktarmak ve düzen sınırlarında tutmak için sokaktadır. CHP’nin sokakta biriken öfkeyi kontrolde tutmaya çalışacağı, gelişecek kitle hareketi adalet talebiyle başlayıp kapitalist sistemin sinir uçlarına dokunmaya başladığında, bir yerden sonra hareketi dağıtmaya çalışacağı ve sokağı boşaltmayı hedefleyeceği vb. tüm kaygılarımız yerindedir, doğrudur.

Devamı...

10.05.2017

BAŞKOMUTAN ULAŞ BAYRAKTAROĞLU ÖLÜMSÜZDÜR!

“İnsan bir kez yaşar, bir kez ölür. Devrimci ikisini de doğru yapandır.”
-Başkomutan Ulaş Bayraktaroğlu

Türkiye Devrimci Hareketi’nin en zorlu dönemlerinde doğan, mücadele içerisinde yetişen ve bu hareketi zaferle buluşturmak için her barikatta her mevzide canını ortaya koyan Ulaş Bayraktaroğlu Rakka hamlesinde, en ön cephede ölümsüzlüğe erişti. Devrimci Komünarlar Partisi’nin kurucu önderi, Birleşik Özgürlük Güçleri’nin başkomutanı, Gezi ayaklanmasının tartışmasız önderi devrim için ölümsüzleşenlerin saflarına vardı.

Devamı...

09.05.2017

Oniki'lerin mücadelesi özgürlüğe yakılan bir meşaledir!

TKP/ML-TİKKO tarafından 24-28 Kasım 2016’da Dersim Aliboğaz bölgesinde şehit düşen 12 gerillanın kimlik bilgileri yayımlandı. AKP-MHP faşizminin saldırıları sonucunda şehit düşen yoldaşlarımızın anısı önünde sagıyla eğiliyoruz...

Devamı...

Halkların Birleşik Devrim Hareketi ilan edildi

Kürdistan ve Türkiyeli devrimci örgütler yaptıkları bir açıklama ile ortak mücadele örgütü olarak Halkların Birleşik Devrim Hareketi’ni ilan etti.

Kürdistan ve Türkiye’den 10 devrimci örgüt aralık ayından bu yana yürütülen tartışma sürecinin ardından güç ve eylem birliği olarak tanımladıkları Halkların Birleşik Devrim Hareketi’nin kuruluşunu bir bildiriyle ilan etti.

Bildiride, örgütlerin “işbirlikçi faşist AKP ve TC egemenlik sistemi” olarak tanımladıkları güce karşı silahlı mücadele de dahil tüm alanlarda, tüm araç ve yöntemlerle devrimi yükseltmek için güçlerini Halkların Birleşik Devrim Hareketi’nde birleştirdiklerini kamuoyuna duyuruldu.

Faşizmi kahredecek bir yenilgi; bir umut ışığı olacak
Gerilla alanlarında gerçekleştirilen toplantıya katılan Birleşik Devrim Hareketi’ni oluşturan örgütlerin temsilcileri bir bildiriyle kuruluşun amaç ve hedeflerini duyurdu. Bildirinin ilanı öncesi açıklamada bulunan PKK Yürütme Komitesi Üyesi Duran Kalkan “Bugün burada faşizmi kahredecek, halklarımız için ise yeni bir umut ışığı olacak bir bilgiyi paylaşmak üzere toplanmış bulunuyoruz” diye seslendi. Türkiye ve Kürdistan’ın devrimci örgütleri olarak aralık ayından bu yana yürütülen tartışmaların güç ve eylem birliği temelinde bir birlikle sonuçlandığını belirten Kalkan birliğe katılan örgütlerin adlarını şöyle sıraladı: TKP/ML-PKK – THKP-C/MLSPB – MKP – TKEP – LENİNİST – TİKB – DKP – DEVRÎMCÎ KARARGAH – MLKP (Açıklamayı izleyin)

I. Dönem: 1920-1960
Türkiye Komünist Partisi
Türkiye komünist
hareketi, 1920'de savaş, yıkım ve devrimler çağının içine doğdu.
1880'lerde Komünist Manifesto İstanbul'da Ermenice basıldı. 19. yüz yılın sonu, 20. yüz yıl başlarında Osmanlı topraklarında işçi hareketleri ve grevler görülmeye başlandı, kısa ömürlü sosyalist partiler kuruldu. Bu birikimlerden de beslenen, ancak asıl olarak Ekim devriminin etkisiyle kurulan TKP ile yeni bir düzeye ulaşıldı. Birinci emperyalist paylaşım savaşının sonunda üç imparatorluk yerle bir oldu. Rusya'da doğan Ekim güneşi; Almanya, İtalya, Macaristan başta olmak üzere Avrupa’yı ve sömürgeler dünyasını sarsıyordu.
Devamı
Tarih yazımına başlandığından beri hâkim tarih anlayışlarının değişmeyen
özelliklerinden
biri yazdıkları tarihin öznesi ve nesnesinin erkekler olduğudur. Kadınlar bu sebeple, kendi tarihlerine yabancılaştırılmış, erkekler tekelindeki bilgiden yoksun bırakılmıştır. Kendi kaderini kabul eden düşünüş ve yaşayış tarzından, toplumu değiştirme ve dönüştürmeyi amaçlayan düşünce biçimine geçişleriyle birlikte kadınlar ancak kendi tarihini yazmaya başlayabilmişlerdir. Yani kadın tarihi, kadınların özgürlük mücadelelerinden doğmuştur
Devamı
AKP-IŞİD Faşizmine ve emperyalizme karşı direniş için mücadele konseyleri
Türkiye dışta ve içte, ne zaman, nasıl sonlanacağı kestirilemeyen çatışmalı bir sürece girmiştir.
AKP, Suriye'deki savaşın birinci dereceden sorumluları arasındadır. Emperyalizmin taşeronu ve savaş kundakçısıdır. Temelsiz ve her tarafından dökülen "yeni Osmanlı" hayaliyle, emperyalist efendilerinden daha hevesli bir saldırgan devlettir şu anda. Rusya ile başlayan kriz, büyük emperyalist kampları karşı karşıya getiren "kullanışlı unsur" ve provakatör devlet haline getiriyor TC'y
i..
Devamı

Anasayfa Kadınlar Program Belgeler Açıklamalar İletişim