• Bu Çağın Dilanı Rojava Devrimi: İşgal Saldırısına Karşı Dimdik Ayakta!

    Başfaşist Erdoğan, önünü alamadığı siyasi, ekonomik, toplumsal çözülüşünü yine Rojava topraklarına saldırarak; işgal, talan, yağma, katliam vb. en iyi bildiği yöntemlere başvurarak, tahkim etmeye girişmiştir. Faşizmin bu çok yönlü kuşatması, başta Rojava olmak üzere, kendine devrimciyim diyen, bunu beyan eden yahut bin yıllardır edemeyip bizden aldığı cüret ve kararlılıkla dimdik duran, işgali-katliamı insanlık onuruna yakıştıramayıp ses çıkaran tüm insanların etrafındadır. Sürecin bu yönü tüm çıplaklığı ile kavranmalıdır. Bu kuşatmayı yarmak üzere, şimdi cephelerde kan ter içinde savaşanlar var: Yoksul Kürt ve Arap halklarının evlatları, Nubar Ozanyan’ın soydaşları, Süryaniler, Türkiyeli devrimciler, Komüncüler, Paris Komünü’nün solukları rüzgârla bir hırçın enternasyonalleri… Burada yaşananlar; burada kalamayacak kadar akışkan ve dipdiri. Bu iyi bilinsin! Burada…

  • Kavga Dostu, Siper Yoldaşı 4 MLSPB’li Yoldaşımız Ölümsüzdür!

    AKP rejimi, dün DAİŞ; bugün MHP ve kontrgerillada somutlaşan ortaklarıyla, an be an, Türkiye ve Kürdistan halklarının üzerinde, faşist tahakkümü uygulamaya devam ediyor. 20-24 Temmuz’dan bu yana her alanda sürekli artan ve 15 Temmuz’un kılıfı ile yavaş yavaş pik noktasına doğru yükselen faşist tahakküm, “Fırat Kalkanı” “Afrin Harekâtı” ve son olarak tüm Rojava’ya dönük gerçekleştirilen işgal girişimleri ile ulaşabileceği en uç noktaya ulaşmış bulunmakta. En ufak bir irtifa kaybından ödü kopan rejim, bu psikolojik buhranla gün geçtikçe daha da saldırganlaşıyor. Bu saldırganlık, sadece Kuzey ve Doğu Suriye ile sınırlı kalmamakta elbette. Can düşmanı olarak gördükleri KÖH’ün tüm kazanımlarını, gerek soykırarak, gerek işgal ederek, katliamlar yaparak yok etmek üzere çabalıyorlar. Yine…